GDPR

GDPR pe înțelesul tuturor

Siguranța datelor dumneavoastră reprezintă cea mai importantă componentă a muncii noastre și pentru că este așa de importantă pentru noi, o tratăm cu respectul cuvenit, folosind cele mai moderne, performante și inovative instrumente apărute în domeniul securității datelor personale, ținând pasul, zi de zi, cu acest domeniu în continuă evoluție pentru a vă putea oferi, în orice moment, cele mai bune servicii în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră. Mai mult decât atât, NE ANGAJĂM FERM să vă oferim o experiență unică, atât în cadrul site-ului www.stergeredinbirouldecreditare.ro, cât și prin fiecare serviciu prestat de către echipa noastră.

CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎNCEPÂND CU 25 MAI 2018?

Începând cu aceasta dată, va fi pus în aplicare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) cunoscut ca si GDPR (General Data Protection Regulation). Asta înseamnă că orice Operator / Entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice aceste noi cerințe și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.

DE CE ÎMI SUNT PRELUCRATE DATELE ?

Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și faptul că suntem dedicați în a avea grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, ș.a.m.d. în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, vă informăm că acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: FACTURARE, OFERTARE, PRESTARE SERVICII, SERVICIU SUPORT CLIENTI, RECRUTARE,ETC).

CE OPȚIUNI AM ?

De a vă exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în acest sens, vă rugăm să consultați secțiunea de mai jos privind Drepturile persoanei vizate.

CUM MĂ INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTĂRI ?

Suntem dedicați protecției și securității datelor dumneavoastră și ne dorim să fiți informați și să decideți în cunoștință de cauză asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați. În acest sens, vă rugăm să consultați și paginile următoare pentru a afla mai multe informații cu privire la aplicarea „GDPR” începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune aceasta în relația noastră.

CUM VĂ POT CONTACTA?

În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa contact@stergeredinbirouldecreditare.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Notă: MANNSCHAFT INVEST S.R.L. se aliniază tuturor măsurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” IN CADRUL MANNSCHAFT INVEST S.R.L.

0. INTRO:

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”.

Vă rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica companiei MANNSCHAFT INVEST S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul companiei MANNSCHAFT INVEST S.R.L. prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

DEFINIȚII:

Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este MANNSCHAFT INVEST S.R.L., firmă cu capital privat, înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/13314/2008, cod fiscal RO 24591427 și sediul în Bd. Iuliu Maniu, Nr.94-100, Bl.19, Sc.1, Etaj 2, Ap.10, Sector 6, București, denumit în continuare „Operatorul” sau „STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO”.

Date contact responsabil protecția datelor = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Bd. Iuliu Maniu, Nr.94-100, Bl.19, Sc.1, Etaj 2, Ap.10, Sector 6, București – în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la următoarea adresa de e-mail: contact@stergeredinbirouldecreditare.ro

Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul / mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.

Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastra personale vizează strict relația dintre MANNSCHAFT INVEST S.R.L. prin intermediul site-ului STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date si temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA SI ADMINISTRAREA RELATIEI CU CLIENTII:

a. Accesarea site-ului:

  La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Date obținute după trimiterea unei cereri de ofertă:

  În momentul transmiterii unei cereri de ofertă, datele dumneavoastră vor fi salvate in baza de date a companiei MANNSCHAFT INVEST S.R.L. prin intermediul site-ului său, STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră și a contului dumneavoastră de client. În cazul în care plasați o cerere de ofertă pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfășurării cu succes a procesului de vânzare.

c. Date pentru plasarea unei comenzi:

  Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generală a site-ului, executarea unui contract și consimțământul persoanei vizate, după caz.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea platformei noastre, STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO de către vizitatori.

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poate relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început.

2. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, in calitate de persoana vizata beneficiati de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și / sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării : dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Cum vă puteți exercita aceste drepturi ?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: contact@stergeredinbirouldecreditare.ro

În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră ?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă: Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL :

Destinatarii care prelucreaza datele
cu caracter personal in cadrul Uniunii Europene au obligatia
respectarii acelorasi prevederi legale, oferind acelasi nivel de
protectie ca si Operatorul.

  3.3. TRANSMITERE CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, PRECUM ȘI AUTORITĂȚII COMPETENTE SĂ CERCETEZE SĂVÂRȘIREA FAPTELOR PENALE

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania MANNSCHAFT INVEST S.R.L. (prin site-ul STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO) poate să ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

  3.4. TRANSMITERE CATRE ALTI TERTI

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim / facem mentenanța programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

  3.5. PLUGIN-URI DE RETELE SOCIALE

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar si distinct:

Folosim acest plugin cu scopul de a face legătura între site-ul / platforma proprie, www.stergeredinbirouldecreditare.ro și pagina oficială a companiei deschisă pe Facebook. Prin intermediul acestui plugin, compania MANNSCHAFT INVEST S.R.L. prin site-ul STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO nu colectează / stochează date personale ale clienților, însă prin legătura creată cu Facebook, clienții pot vedea pe site-ul nostru o parte din prietenii lor care apreciază pagina STERGEREDINBIROULDECREDITARE.RO.

  3.6. SERVICIUL DE ANALIZĂ WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Adwords / Analytics“ al societații Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care, la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre ale Uniunii Europene sau a altor terți, membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului si utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră la: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Notă: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service și Google Analytics .

4. BAZA LEGALĂ

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Managementul de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politica de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice / regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.