T & C

Termeni și condiții

Folosirea acestui site și plasarea unei comenzi pe acesta implică acceptarea termenilor și condițiilor stipulate expres și exclusiv în site-ul platforma / pagina web www.013.ro, firma S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. poate modifica oricând aceste prevederi, fără o notificare prealabilă. Cea mai recentă versiune poate fi găsită online numai accesand pagina “Termeni și condiții” afișată pe website-ul www.013.ro.

Această secțiune reprezintă reglementarea juridică contractuală a relației dintre părți (comerciant și consumator). Potrivit art. 1270 din Noul Cod Civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.

Vizitatorii vor avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea website-ului și pentru a le putea consulta în orice moment.

1. Cadrul normativ

Website-ul web www.013.ro administrat de S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. se supune legislației române și europene în vigoare, relația dintre părți fiind guvernată de următoarele acte normative:

OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;

OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii;

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor;

Legea 365/2002 privind comerțul electronic și Directiva europeană regulament 679/2016.

2.  Informații privind proprietarul și administratorul

Website-ul www.013.ro este deținut și administrat direct de către S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. și are sediul social înregistrat la adresa: Bd. Iuliu Maniu, Nr. 94-100, Bl.19, Sc.1, Etaj 2, Ap. 10, Sector 6, București.

Numărul de Înregistrare în Registrul Comerțului București este J40/17313/2008.

Codul Unic de Înregistrare este RO 24591427.

Website-ul comercializează produse doar pe teritoriul României.

Societatea S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. realizează activitatea de prezentare a serviciilor online exclusiv prin website-ul www.013.ro, fiind unica platformă online pe care o administrează și prin care desfășoară acte de comerț și prezentare a serviciilor. Orice alte asocieri sau prezentarea fără drept a datelor societății nu angajează în niciun fel S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. față de nicio persoană fizică sau juridică.

3. Acceptarea condițiilor de utilizare

Utilizarea platformei website-ului www.013.ro, logarea cât și accesul la serviciile oferite reprezintă o acceptare din partea consumatorului a termenilor și condițiilor detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

În situația în care consumatorul NU este de acord cu aceste condiții, solicităm refuzarea în a folosi website-ul nostru de internet sau plasarea vreunei comenzi.  S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și / sau revizui Termenii și Condițiile afișate pe site-ul www.013.ro în orice moment fără o notificare prealabilă. Având acest argument la bază, solicităm consumatorilor să urmărească în mod periodic eventualele modificări, cel puțin înainte de a plasa o comandă. O cauză principală a posibilelor modificări este aceea a actualizării constante a legislației naționale și europene incidente comerțului online și a prelucrării datelor cu caracter personal.

4. Drepturile de autor

Informațiile publicate pe site-ul www.013.ro aparțin S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L., (administratorul) prin urmare, aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul scris acordat în prealabil al reprezentantului legal al societății S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. care administrează website-ul.

Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și legislației aflată în vigoare. Orice încălcare a drepturilor de autor poate fi sesizată pe adresa de mail contact@013.ro.

5. Încheierea contractului

Odată cu înregistrarea unei comenzi pe website-ul www.013.ro, cumpărătorul este de acord cu modalitatea de comunicare utilizată de societatea S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L., respectiv prin telefon sau email.

Încheierea contractului are loc numai în momentul emiterii facturii fiscale și nu la lansarea comenzii sau emiterii confirmării automate online de primire a acestei comenzi. Emiterea automată a confirmării de primire a comenzii NU echivalează cu încheierea contractului între vânzător și cumpărător.

După plasarea comenzii, pentru motive justificate, vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda consumatorului / cumpărătorului, fără o notificare prealabilă, iar acesta va primi înapoi banii încasați de societatea S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L., în termen de 15 zile lucrătoare. Totodată, ne rezervăm dreptul de a modifica cantitatea produselor din comandă, în funcție de disponibilitatea acestora în stoc.

Ofertele și prețurile afișate pe website-ul www.013.ro sunt valabile atâta timp cât rămân active (vizibile) online. Prețurile pot varia în funcție de politica comercială a S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L.

Livrarea produselor se poate face într-un interval de minim de 24 ore și maxim 30 de zile, din momentul în care s-au validat toate detaliile comenzii (modalitate de plată, termen de plată, adresa de livrare). Toate informațiile / modalitățile folosite pentru descrierea bunurilor pe site nu reprezintă o obligație contractuală din partea S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L., acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare, livrare, stocuri sau prețuri. Produsele sunt disponibile în limita stocului.

6. Limitare răspundere

Reiterăm faptul că S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. realizează activitatea de comerț online exclusiv prin website-ul www.013.ro, fiind unica platformă online pe care o administrează și prin care desfășoară activități de comerț. Orice alte asocieri sau prezentarea fără drept a datelor societății nu angajează în niciun fel S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. față de nicio persoană fizică sau juridică.

Nu ne asumăm răspunderea pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea website-ului www.013.ro, în totalitate sau parțial, indiferent de motivele care au dus la aceasta. Website-ul www.013.ro este găzduit online de către societatea ROMARG pe serverele lor dotate cu configurații foarte performante.

7. Anulare comandă

S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare referitoare la prețurile, caracteristicile sau imaginile produselor.

În cazul în care o comandă nu poate fi onorată din cauza unor astfel de erori,  S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comanda respectivă fără o notificare prealabilă.

S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. face toate eforturile în a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile produselor. Este posibil ca unele prețuri, imagini sau caracteristici ale produselor să fie eronate.

S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. își rezervă dreptul de a anula comanda, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți, una față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în oricare din următoarele situații:

– prețurile afișate pe platforma site-ul web www.013.ro sunt rezultatul unei erori materiale;

– serviciile nu se mai află în gama prestată de S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L.;

– datele furnizate de către Cumpărător sunt incomplete și / sau incorecte;

– cumpărătorul nu este de acord cu modalitatea de transport / plată pusă la dispoziție de către S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L.

8. Protecția datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vietii private în sectorul aferent comunicațiilor electronice și a directivei regulament UE nr. 679/2016, aplicabil din 25 mai 2018, website-ul www.013.ro administrat de S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L., are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care consumatorul le furnizează online sau telefonic.

Scopul colectării datelor personale este utilizarea lor în vederea facturarii serviciilor și / sau produselor comandate.

Consumatorul este obligat să furnizeze datele reale, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate, conform Codului Fiscal. Refuzul transmiterii datelor sau furnizarea datelor greșite dau dreptul firmei S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L. de a anula comanda, aceasta fiind considerată fictivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrării produselor și sunt comunicate numai de către consumatorul care plasează o comandă pe website-ul www.013.ro. Conform legislației în vigoare, consumatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, consumatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor. Dacă unele din datele transmise sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curand posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la adresa de email  contact@013.ro.

9. Litigii

Orice litigiu apărut în legătură cu utilizarea acestui site va fi rezolvat pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea amiabilă nu este posibilă, alternativ, potrivit art. 25 din OG nr. 28/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, care transpune prevederile Regulamentului 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, vă puteți adresa unei entități SAL din Romania.

Pentru orice problemă apărută în relația cu S.C. MANNSCHAFT INVEST S.R.L., vă stăm cu plăcere la dispoziție, la telefon 0742.244.422 sau la una din adresele de email contact@013.ro; office@013.ro.

Continuarea acțiunii dumneavoastră pe site-ul www.013.ro presupune acordul cu acești Termeni si Condiții.